ΓΕΝΙΚΗ

Βαθμολογία Κατηγορίας Ε1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
Τελευταίος Αγώνας 17/05/2009: Θήβα
Θέση Αναβάτης  Βαθμολογία Κατασκευαστής
1 Β.Σιαφαρίκας 100 HONDA
2 Π.Φίλογλου 65 HUSQVARNA
3 Δ.Τσακατσώνης 60 KTM
       
       
Βαθμολογία Κατηγορίας Ε2
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
Τελευταίος Αγώνας 17/05/2009: Θήβα
Θέση Αναβάτης  Βαθμολογία Κατασκευαστής
1 Π.Σκόδρας 90 KTM
2 Μ.Τράντζας 83 KTM
3 Ν.Ζουρνατζής 48 HONDA
       
       
Βαθμολογία Κατηγορίας Ε3
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
Τελευταίος Αγώνας 17/05/2009: Θήβα
Θέση
Αναβάτης
 Βαθμολογία Κατασκευαστής
1 Α.Πράσσος 100 KTM
2 Α.Νάτσιος 20 KTM
3 Π.Στρογγυλός 20 KTM
       
       
Βαθμολογία Κατηγορίας ΕΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
Τελευταίος Αγώνας 17/05/2009: Θήβα
Θέση Αναβάτης  Βαθμολογία Κατασκευαστής
1 Ι.Παυλίδης 100 KTM
2 Α.Δήμου 56 HONDA
3 Μ.Ούσλιος 56 HONDA
       
       
Γενική: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
17/05/2009: Θήβα
Θέση Αναβάτης  Βαθμολογία Κατασκευαστής
1 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100 HONDA
2 ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 60 KTM
3 ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 58 KTM
4 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 54 KTM
5 ΠΡΑΣΣΟΣ ΑΔΑΜΟΣ 49 KTM
6 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 43 KTM
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
27/09/2009: Δράμα


Γενική: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
02/05/2009: Καβάλα
Θέση Αναβάτης  Βαθμολογία Κατασκευαστής
1 Β.ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ 50 HONDA
2 Δ.ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ 40 KTM
3 Π.ΣΚΟΔΡΑΣ 29 KTM
4 Α.ΠΡΑΣΣΟΣ 26 KTM
5 Γ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ 23 KTM
6 Μ.ΤΡΑΝΤΖΑΣ 18 KTM
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
03/05/2009:  Καβάλα

Γενική: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
15/3/02009: Καλαμπάκα
Θέση Αναβάτης  Βαθμολογία Κατασκευαστής
1 Β.ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ 25 HONDA
2 Δ.ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ 20 KTM
3 Π.ΣΚΟΔΡΑΣ 16 KTM
4 Γ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ 13 KTM
5 Α.ΠΡΑΣΣΟΣ 10 KTM
6 Μ.ΤΡΑΝΤΖΑΣ 7 KTM
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
02/05/2009:  Καβάλα


E1

Ε1: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
17/05/2009: Θήβα
Θέση Αναβάτης   Κατασκευαστής
1 Β.Σιαφαρίκας   HONDA
2 Δ.Τσακατσώνης KTM
3
Π.Φίλογλου
  HUSQVARNA
4 Γ.Βογιατζής   HONDA
5
Γ.Μακρής
KTM
       
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
27/09/2009: Δράμα

Ε1: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
17/05/2009: Θήβα
Θέση Αναβάτης   Κατασκευαστής
1 Β.Σιαφαρίκας   HONDA
2 Δ.Τσακατσώνης   KTM
3
Π.Φίλογλου
  HUSQVARNA
4 Γ.Βογιατζής   HONDA
5
Γ.Μακρής
  KTM
       
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
27/09/2009: Δράμα

Ε1: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
03/05/2009: Καβάλα
Θέση Αναβάτης   Κατασκευαστής
1 Β.Σιαφαρίκας   HONDA
2 Π.Φίλογλου   HUSQVARNA
3 Δ.Τσακατσώνης   KTM
       
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
17/05/2009:  Θήβα

Ε1: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
02/05/2009: Καβάλα
Θέση Αναβάτης Κατασκευαστής
1 Β.Σιαφαρίκας   HONDA
2 Δ.Τσακατσώνης KTM
3 Π.Φίλογλου   HUSQVARNA
4 Π.Ζάχος   KAWASAKI
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
03/05/2009:  Καβάλα

Ε1: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
15/03/2009: Καλαμπάκα
Θέση Αναβάτης Κατασκευαστής
1 Β.Σιαφαρίκας HONDA
2 Δ.Τσακατσώνης KTM
3 Κ.Κασκάνης  KTM
4 Π.Φίλογλου HUSQVARNA
5 Α.Μπίζιος HONDA
6 Γ.Βογιατζής HONDA
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
02-03/05/2009:  Καβάλα


E2

Ε2: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
17/05/2009: Θήβα
Θέση Αναβάτης   Κατασκευαστής
1 Μ.Τράντζας   KTM
2 Π.Σκόδρας KTM
3 Ν.Ζουρνατζής HONDA
4 Κ.Αλεξόπουλος KTM
5
Α.Αδάμος
KTM
       
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
27/09/2009: Δράμα

Ε2: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
03/05/2009: Καβάλα
Θέση Αναβάτης   Κατασκευαστής
1 Μ.Τράντζας KTM
2 Π.Σκόδρας KTM
3 Ν.Ζουρνατζής HONDA
4 Λ.Τσούνταλης KTM
5
Ι.Μανδάνης
KTM
       
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
17/05/2009:  Θήβα

Ε2: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
02/05/2009: Καβάλα
Θέση Αναβάτης   Κατασκευαστής
1 Π.Σκόδρας KTM
2 Μ.Τράντζας KTM
3 Λ.Τσούνταλης KTM
4 Α.Αδάμος KTM
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
03/05/2009:  Καβάλα

Ε2: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
15/03/2009: Καλαμπάκα
Θέση Αναβάτης Κατασκευαστής
1 Π.Σκόδρας KTM
2 Χ.Καραγγέλης KTM
3 Ζουρνατζής Νικόλαος HONDA
4 Μ.Τράντζας KTM
5 Μ.Πέτρου YAMAHA
6 Μ.Μαρδάς KTM
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
02-03/05/2009:  Καβάλα


E3

Ε3: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
17/05/2009: Θήβα
Θέση Αναβάτης   Κατασκευαστής
1
Α.Πράσσος
  KTM
2 Π.Στρογγυλός KTM
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
27/09/2009: Δράμα

Ε3: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
03/05/2009: Καβάλα
Θέση Αναβάτης Κατασκευαστής
1
Α.Πράσσος
KTM
2 Ι.Κολοβός   KTM
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
17/05/2009:  Θήβα

Ε3: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
02/05/2009: Καβάλα
Θέση Αναβάτης   Κατασκευαστής
1 Α.Πράσσος   KTM
       
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
03/05/2009:  Καβάλα

Ε3: Αποτελέσματα 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΟΤΟΕ 2009
15/03/2009: Καλαμπάκα
Θέση Αναβάτης Κατασκευαστής
1 Α.Πράσσος KTM
2 Α.Νάτσιος KTM
3 Κ.Παπαδόπουλος KTM
4 Β.Μανωλάς KTM
5 Π.Κόντης HUSABERG
     
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
02-03/05/2009:  Καβάλα


Copyright 2007 - KTM Sportmotorcycle AG Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Νομικά Στοιχεία Credits
KTM Sportmotorcycle AG - Ready to Race.