Σέρβις και Εγγύηση

Με την αγορά κάθε μηχανής KTM λαμβάνετε ένα πιστοποιητικό και ένα βιβλιάριο Εγγύησης. Το βιβλιάριο αυτό περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εγγύηση της ΚΤΜ, και σας επιτρέπει την πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Επίσης, πιστοποιεί ότι η μηχανή σας έχει συντηρηθεί με το σωστό τρόπο, συνεπώς πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο αντιπρόσωπός σας έχει γράψει τις σχετικές πληροφορίες στο βιβλιάριο, μαζί με τη σφραγίδα του και τον αριθμό εγγραφής του στο dealer.net. Για να εξασφαλίσετε τόσο τα δικαιώματά σας στην εγγύηση όσο και την υψηλή τιμή μεταπώλησης της μηχανής σας, φροντίστε πάντα να κάνετε τα απαραίτητα σέρβις εγκαίρως, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, και σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της ΚΤΜ.

Copyright 2007 - KTM Sportmotorcycle AG Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Νομικά Στοιχεία Credits
KTM Sportmotorcycle AG - Ready to Race.