Έλεγχος Σέρβις και Ασφάλειας

Η ΚΤΜ έχει αναπτύξει μία εφαρμογή online για να ελέγξει αν η μηχανή σας χρειάζεται σέρβις για οποιοδήποτε λόγο. Για να τη χρησιμοποιήσετε, πρέπει να έχετε πρόχειρο τον αναγνωριστικό αριθμό VIN 17 ψηφίων της μηχανής σας, καθώς και τον αριθμό του πιστοποιητικού παραλαβής της μηχανής σας. Ο πρώτος είναι ο αριθμός που αρχίζει με τα γράμματα VΒΚ και βρίσκεται στη δεξιά μεριά του τιμονιού. Ο δεύτερος είναι ο αριθμός που βρπίσκεται στο κέντρο επάνω στο Πιστοποιητικό Παραλαβής (Delivery Certificate) της μηχανής σας.

Αν η εφαρμογή σας ενημερώσει ότι η ΚΤΜ έχει ζητήσει την επιστροφή της μηχανής λόγω τεχνικών προβλημάτων ή έχει εκδώσει κάποια προειδοποίηση ασφαλείας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της ΚΤΜ.

Μεταφερθείτε στη σελίδα σέρβις και ασφάλειας

Copyright 2007 - KTM Sportmotorcycle AG Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Νομικά Στοιχεία Credits
KTM Sportmotorcycle AG - Ready to Race.